‘t Reigerbos - Locatie Koningskwartier

Plezier – talent - respect

‘t Reigerbos - Locatie Koningskwartier

‘t Reigerbos - Locatie Koningskwartier

Dit is ’t Reigerbos

Samen leveren we een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen van nul tot het einde van de basisschool. Op ’t Reigerbos werken we in een omgeving waar kinderen, ouders en team samen willen ontwikkelen en elkaars talenten kennen en benutten. Hierbij bieden we een zo groot mogelijk aanbod, om ieder kind zijn/haar talent te laten ontdekken en ontwikkelen. Kinderen vertellen ons wat zij nodig hebben, wij luisteren en helpen daar waar nodig om ze klaar te stomen voor de wereld van de toekomst. Dit kan alleen in een veilige omgeving, waarin je je fijn voelt en jezelf kunt zijn. Op ‘t Reigerbos hebben we samen plezier en respecteren we elkaar. Iedereen mag zijn wie hij of zij wil zijn. En daar mag je trots op zijn. Alleen op die manier kun je het beste uit jezelf halen.

Respect is een belangrijke pijler op onze school. Wij geloven dat ieder kind mogelijkheden bezit om de wereld om zich heen te ontdekken en daar een plek in te vinden. Iedereen mag zijn wie hij of zij wil zijn, met respect voor anderen, zijn omgeving en voor zichzelf. Hierbinnen zijn verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking essentieel. Door samen te werken en te verbinden, leren we elkaars talenten kennen en kunnen we er gebruik van maken.

Contact

Koning Willem-Alexanderlaan 121-123 2761 HK Zevenhuizen
info@reigerbos.nl 0180638333 Bezoek website

“Samen op weg – met elkaar en voor elkaar – in vertrouwen”

Vriendenboekje SGH - werken bij.png
Klik op de afbeelding om te vergroten

Ontwikkel het talent op ’t Reigerbos
Op ’t Reigerbos werken we volgens het jaarstofklassensysteem. Hierbinnen gebruiken we één doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van nul tot dertien jaar. We hebben veel aandacht voor rekenen en taal, waarmee we zorgen voor een goede basis. Daarnaast zorgen we echter voor een zo breed mogelijk aanbod, om kinderen kennis te laten maken met verschillende vakgebieden en zo hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen.

We leren kinderen regels en afspraken te gebruiken om een prettige leefomgeving en sfeer te creëren en geven zelf het goede voorbeeld. Dit doen wij onder andere aan de hand van de methode “Leefstijl”, waarin sociaal-emotionele vaardigheden worden aangeleerd en getraind. Kinderen leren zich bewust te zijn van normen en waarden en hoe je deze in de omgang met anderen toepast. ’t Reigerbos hanteert drie schoolregels op basis waarvan elke groep haar eigen regels maakt en bewaakt. Daarnaast zetten we het “Taakspel” in om kinderen bewust te maken van een goede taakopvatting en stimuleren we gewenst gedrag.

Jij bij ’t Reigerbos
Werken bij ’t Reigerbos betekent werken in een fijne omgeving vol behulpzame collega’s, enthousiaste leerlingen en betrokken ouders. Je krijgt veel vrijheden, want wij vertrouwen op jouw professionaliteit. 

Als leerkracht ben jij het visitekaartje van onze school. Op ’t Reigerbos bieden we je daarom verschillende mogelijkheden om steeds te blijven leren en groeien, bijvoorbeeld via teamscholingen en cursussen.

Wij gaan voor passend onderwijs. Op deze manier kunnen we extra ondersteuning bieden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. We vinden het belangrijk om onderwijs op maat te bieden, zowel voor leerlingen die moeite hebben met leren, als voor hoog- en meerbegaafde kinderen. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind zich kan ontwikkelen naar zijn of haar mogelijkheden en op die manier zijn of haar passie en talenten kan ontdekken.

Daarbij geven we jou graag de ruimte om datgene te doen wat jij belangrijk vindt: zo goed mogelijk en passend onderwijs leveren voor elk kind. Jouw ideeën om het onderwijs te verbeteren zijn daarom ook altijd welkom. Nét zo welkom als jouw ambitie om door te leren of te groeien.

Wij zijn trots op: Op onze school worden kinderen gestimuleerd om het beste uit zichzelf te willen halen en in zichzelf te geloven. Ieder mens is uniek en daar mag je trots op zijn.

Dit is ons onderwijs: Talentontwikkeling, leerrendement, samenwerken

Bij ‘t Reigerbos vind je 25 medewerkers en 500 leerlingen, verdeeld over 21 groepen.