De Tweemaster

Zelfstandigheid – verantwoordelijkheid - samenwerken

De Tweemaster

De Tweemaster

Dit is Daltonschool de Tweemaster

Een openbare school is de samenleving in het klein: in onze klassen komen alle achtergronden en opvattingen samen. Wij leren kinderen om te gaan met verschillen en respect te hebben voor elkaar, ook als mensen een andere mening of levensovertuiging hebben. Op de Tweemaster willen we dat je weet dat je mag zijn wie je bent, dit is de beste basis om jezelf te kunnen ontwikkelen. Daarom hebben wij een grondwet opgesteld van basisregels waar iedereen op onze school zich aan houdt.Wij willen ieder kind, binnen een veilige omgeving, de ruimte geven om zich te ontplooien. We zorgen voor een onderwijsklimaat dat zich kenmerkt door aandacht en gastvrijheid, waarbij iedereen welkom is. Er is een open en veilige sfeer. Kinderen mogen zichzelf zijn. Elk kind is daarbij uniek, maar is ook onderdeel van een groep. Ieder kind heeft talenten. Onze school helpt kinderen hun talenten te ontwikkelen en uit te bouwen. In de groep helpen we elkaar en leren we van en met elkaar. Daar oefenen kinderen om zelfstandig te werken, leren en handelen. Met een positieve insteek en respect voor elkaar. De Tweemaster is voor alle kinderen een vreedzame school, waar kinderen met plezier leren en zich zo ontwikkelen!

Contact

Blauwe Kiekendieflande 1 2641MM Pijnacker
directie@de-tweemaster.nl 0153693041 Bezoek website

“Ontdek, leer en maak plezier”

Vriendenboekje SGH - werken bij (9).png
Klik op de afbeelding om te vergroten

Samenwerking binnen Daltononderwijs
Daltononderwijs sluit goed aan op de eisen en verwachtingen die de maatschappij stelt. Wij letten goed op de ontwikkelingen om ons heen en stellen ons onderwijs daarop af. Dalton is daarom een uitstekende voorbereiding op de toekomst. Daarin zijn drie uitgangspunten belangrijk: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt er veel zelfstandig gewerkt. De groepsleerkracht onderzoekt wat ieder kind nodig heeft om specifieke doelen te kunnen bereiken. Het initiatief blijft zoveel mogelijk bij het kind, terwijl de leerkracht dit proces begeleidt. Al doende leren de kinderen te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar.

Jij bij de Tweemaster
Wij willen dat leerlingen niet alleen leren van de leerkracht, maar vooral ook van elkaar. Door samen te werken en anderen te helpen ontwikkel je jezelf. We bieden rustige en ruime groepsruimtes, waar onze leerlingen samen of alleen aan het werk kunnen, nadat de leerkracht uitleg heeft gegeven.

Elke Daltonschool neemt deel aan de vierjaarlijkse zelfevaluatie en visitatie. Door netwerkbijeenkomsten, scholing en de opleiding tot Daltonleerkracht ontwikkelen wij ons Daltononderwijs voortdurend en blijft de kwaliteit van ons onderwijs gewaarborgd. Ook op schoolniveau evalueren en reflecteren we voortdurend. Op deze wijze krijgen we een goed inzicht in ons professioneel handelen en onze vrijheid in gebondenheid.

Wij zijn trots op: het feit dat we een Gezonde School zijn. Hiermee willen wij dat de kinderen zowel lichamelijk als emotioneel gezond zijn. Zo hebben we het bijvoorbeeld over gezonde voeding, maar ook omgangsvormen tussen leerlingen.

Dit is ons onderwijs: De Tweemaster is officieel erkend als Daltonschool. Voor ons is dit dé manier om onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. We geven hiermee kinderen de kansen waar ze recht op hebben, namelijk een zo goed mogelijke ontwikkeling.

Bij de Tweemaster vind je 22 medewerkers en 132 leerlingen, verdeeld over 7 groepen.