De Terp

Verantwoordelijkheid – wereldoriëntatie - veiligheid

De Terp

De Terp

Dit is Jenaplanschool De Terp

Kinderen kunnen het beste leren in een veilige omgeving. Veiligheid bereik je door een pedagogisch klimaat te creëren waarin alle kinderen ertoe doen en ze dat zelf ook zo ervaren. Ieder kind is uniek en ieder kind heeft zijn of haar eigen talenten. Het is aan de school om de kinderen te motiveren en uit te dagen om te leren. Op de Terp zorgen we voor een uitdagende omgeving en stimuleren we het leerproces op een positieve manier: Leren moet leuk zijn en van fouten maken leer je.

Respect voor anderen is erg belangrijk! We vinden het ook belangrijk dat een kind zich thuis voelt op onze school, want leren doe je in een veilige omgeving. Ieder kind is uniek. Geen twee kinderen zijn hetzelfde. Niet in hoe ze eruitzien en niet in kunnen en willen. Daarom moet er voor ieder kind aandacht zijn en moet ieder kind ook gevolgd worden in zijn of haar ontwikkeling.

We creëren een omgeving waar je gerespecteerd wordt en je jezelf mag zijn. De kinderen en de leerkrachten hebben de gezamenlijke verantwoording voor de manier waarop ze met elkaar omgaan, voor elkaar zorgen en elkaar helpen.

Contact

Dorpsstraat 6 2912CB Nieuwerkerk a/d IJssel
info@jbs-deterp.nl 0180313907 Bezoek website

“Samen groeien op eigen wijze”

Vriendenboekje SGH - werken bij (3).png
Klik op de afbeelding om te vergroten

Leren op eigen tempo binnen Jenaplanonderwijs
Binnen het Jenaplan is de totale mens belangrijk. Wij willen meer dan alleen de kerndoelen van de overheid behalen. Zo vinden we het ook belangrijk dat een kind zelfstandig wordt, verantwoordelijkheidsgevoel heeft en dat hij/zij leert samenwerken.

Jenaplanonderwijs is gericht op de gehele ontwikkeling en opvoeding van kinderen; dat is dus meer dan het aanleren van basiskennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Door ook aandacht te besteden aan gesprek, spel en viering krijgen kinderen in Jenaplanonderwijs de ruimte om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.

Vanuit de Jenaplangedachte maken we op de Terp gebruik van stamgroepen. Hierin zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Dit is de meest natuurlijke manier van organiseren, met als doel om optimaal te leren. Op de Terp zitten kinderen van drie leerjaren bij elkaar in de klas. Zo leren ze met én van elkaar. Op deze manier leren de kinderen samenwerken en zich beter in anderen in te leven. Ze ervaren hoe het is om jongste, middelste of oudste te zijn in een groep. 

Jij bij De Terp
Bij het lesgeven op een jenaplanschool komen andere aspecten kijken dan op een reguliere basisschool. Als leerkracht ben je namelijk ook stamgroepleider. Je begeleidt je leerlingen bij het behalen van leer- en ontwikkelingsdoelen en stamt je manier van lesgeven af op de ontwikkelingsbehoefte van ieder kind. Door kinderen te leren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leren, leer je hen het beste uit zichzelf te halen.

Als leerkracht bij de Terp help jij de kinderen om te leren samenwerken, samenleven en om samen tot oplossingen te komen. De school is een veilige plek waar leerlingen deze vaardigheden kunnen ontwikkelen. Hierbij leren we de kinderen dat er nooit maar één oplossing is. We vinden het belangrijk om creatief denken te stimuleren en zo kinderen voor te bereiden op het leren in de 21e eeuw. Dit doen we door veel aandacht te geven aan de vaardigheden die centraal staan in Jenaplanonderwijs: plannen, samenwerken, ondernemen, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden.

Wij zijn trots op: onze veilige omgeving, waarbinnen iedereen de mogelijkheid krijgt om zich op eigen wijze te ontwikkelen. Wij weten dat ieder kind anders is, zo krijgt ieder kind gelijke kansen.

Dit is ons onderwijs: Wij bieden jenaplanonderwijs aan, waarin onze leerlingen les krijgen in stamgroepen in plaats van klassen.

Bij De Terp vind je 38 medewerkers en 200 leerlingen, verdeeld over 8 groepen.