De Meander

Creativiteit - zelfstandigheid – wederzijds respect

De Meander

De Meander

Dit is OBS de Meander

De Meander is een openbare school die regulier basisonderwijs biedt. Wij spelen in op de onderwijsbehoeften van ieder kind om zo hun eigen talenten optimaal te kunnen ontwikkelen. Creativiteit, zelfstandigheid en respect voor elkaar zijn onze kernwaarden. Op de Meander is de ontwikkeling van zelfstandigheid, samenwerking, onderling respect en creativiteit in de breedste zin belangrijk binnen ons onderwijs. Alle kinderen verdienen een plekje op een leuke en goede school. Wij vinden het belangrijk om voor kinderen “het beste plekje” te zijn. Voor ons betekent dat aandacht besteden aan alles wat een kind in zich heeft aan kansen en mogelijkheden. Samen willen we ervoor zorgen dat ieder kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Wij investeren veel in de sociale vaardigheden van de kinderen. Ons unieke maatjessysteem – waarbij oudere kinderen de jongere kinderen begeleiden bij gezamenlijke activiteiten – maakt de kinderen heel bewust van hun omgang met elkaar en de mensen om hen heen. De zelfstandigheid van de kinderen stimuleren wij door het werken met een weektaak. Wij bereiden de kinderen voor op de vaardigheden die de 21ste eeuw van hen vraagt, zoals samen te kunnen leven met mensen met diverse achtergronden en leren hun weg te vinden in het digitale verkeer.

Contact

Florijnstraat 3 2645 HH Delfgauw
directie@demeander-delfgauw.nl 0152564159 Bezoek website

“De Meander zijn we samen!”

De Meander.png
Klik op de afbeelding om te vergroten

De Meander voor maatjes
Het maatjessysteem is kenmerkend voor de Meander. Ieder kind krijgt jaarlijks een maatje toegewezen uit een andere groep. Gedurende het schooljaar nemen de maatjes regelmatig samen deel aan activiteiten. Het oudere kind krijgt hiermee een vorm van verantwoordelijkheid en het jongere kind ervaart de veiligheid van een ouder kind dat hem of haar helpt. Door deze vorm van verticaal samenwerken leren leerlingen voor elkaar te zorgen en begrip te ontwikkelen voor onderlinge verschillen. Zo ontstaat tolerantie voor elkaar. Tolerantie is voor ons erg belangrijk, dit maakt de school een veilige plaats om te leren en te spelen. Het samenzijn en samenwerken schept een band tussen de leerlingen. Veel kinderen op de Meander kennen elkaar bij naam. Ze voelen zich niet alleen prettig in hun eigen groep, maar binnen de hele school. Deze aanpak maakt de Meander een veilige school in brede zin, want de Meander zijn we samen.

Jij bij de Meander
Wij vinden het belangrijk om vooruit te kijken en ons als school te blijven ontwikkelen. In ons gevarieerde team leren we van, met en aan elkaar. Daarmee zorgen we altijd samen voor het allerbeste onderwijs. Ons team is stabiel, enthousiast en initiatiefrijk, waardoor we ons als school in een hoog tempo ontwikkelen en het personeelsverloop erg laag is.

Samen met de ouders zijn wij verantwoordelijk voor de kinderen van de Meander: samen werken, samen leren en samen vieren.

Dit alles maakt De Meander tot een open, veilige en warme school waar iedereen welkom is en waar het prettig spelen, leren en werken is.

Wij zijn trots op: Maatjessysteem

Dit is ons onderwijs: Regulier basisonderwijs. Wij spelen in op de onderwijsbehoeften van ieder kind om zo hun talenten optimaal te kunnen ontwikkelen. Coöperatieve leerstrategieën

Bij OBS de Meander vind je 29 medewerkers en 200 leerlingen, verdeeld over 13 groepen.