De Klipper - Locatie Gouden Uillaan

Respect – Zelfstandigheid - Samenwerken

De Klipper - Locatie Gouden Uillaan

De Klipper - Locatie Gouden Uillaan

Dit is Daltonschool De Klipper

Op De Klipper is iedereen welkom. Als openbare school zien wij verschillen in overtuiging en persoon als een verrijking van ons onderwijs. Hierdoor leren onze kinderen elkaar beter begrijpen en ervaren ze hoe onze samenleving werkt. We zien onze school als basis om te oefenen, ervaren, begrijpen en ontwikkelen. Om de kinderen voor te bereiden op hun deelname in de maatschappij geven wij als school hieraan invulling vanuit de vijf pijlers van het Daltononderwijs: verantwoordelijkheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie.

Ons onderwijs gaat in op de behoeftes, interesses en talenten van ieder kind. Ons onderwijs is adaptief, met een breed aanbod: er is verschil in de gestelde doelen, instructie en verwerking op zowel cognitief, sociaal als persoonlijk gebied. Op De Klipper maken we ieder kind eigenaar van hun eigen ontwikkeling en leerproces. Op deze manier willen wij dat kinderen zich in een plezierige, vertrouwde en veilige omgeving ontwikkelen tot een sterke persoonlijkheid, met een kritische, democratische grondhouding. 

Contact

Gouden Uillaan 28 2652 KJ Berkel en Rodenrijs
directie@daltondeklipper.nl 0105113280 Bezoek website

"De juiste koers voor ieder kind"

De Klipper.png
Klik op de afbeelding om te vergroten

Leren binnen Daltononderwijs
Wij zijn een Daltonschool. Dit betekent dat wij ons onderwijs vormgeven vanuit de vijf pijlers van het Daltononderwijs: verantwoordelijkheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie. Daltononderwijs gaat in op de behoeftes, interesses en competenties van ieder kind, met bescherming van maatschappelijke kerndoelen en eisen. Dit betekent dat Daltononderwijs adaptief is: er is verschil op het gebied van instructie aan kinderen, de verwerking door kinderen en de gestelde doelen per kind.  We zien de school als een veilige omgeving om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien.

Wij zoeken in ons onderwijs een balans tussen de persoonlijke ontwikkeling van elk kind en de maatschappelijk gestelde eisen aan het onderwijs. Hierdoor biedt ons onderwijs een brede vorming op zowel cognitief als creatief, sociaal en persoonlijk gebied. Fouten maken mag, daarvan leer je juist!

Jij bij De Klipper
Ons team is divers en iedereen op onze school kiest bewust voor het werken vanuit de Daltonkernwaarden. Het hele team deelt de betrokkenheid voor de kinderen en goed onderwijs. Als leerkracht zorg je voor een plek waar kinderen zich helemaal thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Op De Klipper vinden we het belangrijk om elk kind de zorg en de aandacht te geven die het verdient. 

Voor ons is het belangrijk om een veilige plek te zijn waar kinderen zich thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarnaast zien wij een goede samenwerking met ouders als een voorwaarde voor goed onderwijs. In deze samenwerking zijn openheid en een luisterend oor belangrijk. We betrekken ouders actief bij de school door hen te blijven informeren over de ontwikkelingen van hun kind, maar ook over actuele ontwikkelingen in en om de school.

Op De Klipper werken we met leerteams, waarmee we onszelf als team uitdagen om het onderwijs op onze school te blijven ontwikkelen en verbeteren. Als leerteams werken we met een jaarplan, dat gedurende het jaar wordt geëvalueerd en bijgesteld. Door samen van én met elkaar te leren, gaan we voor het beste onderwijs.

Wij zijn trots op: het feit dat op onze school ieder kind zelf verantwoordelijk en betrokken is bij zijn of haar ontwikkeling. Dit doen wij door zelfstandigheid van kinderen te vergroten en kinderen te leren samenwerken en reflecteren.

Dit is ons onderwijs: Als Daltonschool dagen wij de kinderen uit om het beste uit zichzelf te halen. Door leerlingen tijdens hun schoolcarrière al kennis te laten maken met ondernemend en verantwoordelijk zijn helpen we hen bij hun ontwikkeling tot betrokken burgers.

Bij De Klipper vind je 38 medewerkers en 743 leerlingen, verdeeld over 13 groepen.