De Bonte Tol

Zelfstandigheid, talentontwikkeling, internationaal perspectief

De Bonte Tol

De Bonte Tol

Dit is OBS De Bonte Tol

Op De Bonte Tol mag je zijn wie je bent. Wij bereiden onze leerlingen voor op een maatschappij waarin zelfkennis, zelfstandigheid, over (lands)grenzen kijken, samenwerken en écht contact kunnen maken belangrijker zijn dan ooit. Bij ons is iedereen welkom en we leren elkaar van jongs af om ieders mening en overtuiging te respecteren. We hebben aandacht voor én bieden ruimte aan ieder kind en iedere leerkracht. We leren niet apart van elkaar, maar juist samen. 

Als openbare school brengen we verschillende opvattingen samen en laten we leerlingen vanuit een basis van gelijkwaardigheid de discussie met elkaar aangaan. We leren kinderen hoe verschillende achtergronden tot een andere manier van denken en handelen kunnen leiden, en hoe de kinderen hun eigen opvattingen kunnen ontwikkelen. Wij geloven dat als je weet wat anderen beweegt, je beter met elkaar kunt samenleven. Bij ons heeft ieder kind en iedere ouder recht van spreken. Iedereen doet ertoe!

Contact

Gantellaan 5 2642 JK Pijnacker
directie@debontetol.nl 015-3699256 Bezoek website

"Ieder kind is uniek en daar passen wij ons onderwijs op aan"

Vriendenboekje SGH - werken bij (8).png
Klik op de afbeelding om te vergroten

Thematisch werken met een internationaal perspectief
Wij werken met het International Primary Curriculum (IPC). Hiermee geven we ons onderwijs een internationaal perspectief. Vakken als wereldoriëntatie, geschiedenis, aardrijkskunde, handvaardigheid en muziek zijn geïntegreerd in verschillende thema’s, waarin het leggen van verbanden en opdoen van kennis centraal staat. Door middel van leerdoelen leren de kinderen zelf te onderzoeken en samen te werken met andere leerlingen en de leerkracht. In hun eigen portfolio’s wordt de ontwikkeling van de kinderen bijgehouden. Regelmatig wordt door de leerlingen gepresenteerd, aan elkaar of aan hun ouders, waardoor ook zij op de hoogte blijven. Wij zien ouders namelijk als belangrijke partners om samen met hen het beste uit hun kind te halen. 

De Bonte Tol wil een actieve bijdrage leveren om te zorgen voor een dekkend onderwijs- en zorgnetwerk. Wij willen elk kind de zorg bieden die hij/zij nodig heeft en verdient. Daarom hebben wij gediplomeerde specialisten op school, die hierin kunnen bijdragen en zo klaar kunnen staan voor elk kind.

Jij bij De Bonte Tol
Het team van De Bonte Tol bestaat uit gepassioneerde leerkrachten die het belangrijk vinden dat iedere leerling tot z’n recht komt en dat iedere leerling zich veilig voelt op school. Onze leerkrachten sturen actief aan op de zelfstandigheid van de leerlingen en staan daarnaast klaar om ondersteuning te bieden. Die ondersteuning is ook binnen het team en richting ouders te zien. Samen kom je verder. 

Op De Bonte Tol is zelfstandig werken de basiswerkvorm van ons onderwijs. Kinderen werken zelfstandig aan hun weektaak, waardoor zij hun werk goed leren plannen. Als leerkracht stimuleer je de kinderen om hun kwaliteiten te ontwikkelen en zo hun niveau te verhogen. Dit begint al in groep 1/2, waarna het zelfstandig plannen en werken steeds meer wordt uitgebouwd.

Iedere leerkracht besteedt veel aandacht aan de sfeer op De Bonte Tol. Met TA4Kids leren onze leerlingen onder andere om naar zichzelf te kijken, naar de ander te luisteren en complimenten te geven. We investeren in de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen, zodat we samen een sfeer creëren waarin de leerlingen zich veilig voelen om zich open te stellen en te groeien.

Wij zijn trots op: Wij zijn de eerste Nederlandse school die met TA4Kids werkt, waarmee we aandacht besteden aan zelfvertrouwen en weerbaarheid, en onze leerlingen helpen uitgroeien tot betrokken wereldburgers.

Dit is ons onderwijs: Wij maken gebruik van het IPC, waarin leerlingen thematisch en creatief werken aan vakoverstijgende thema’s. Hiermee leren de kinderen om verbanden te leggen en een breder perspectief te ontwikkelen.

Bij De Bonte Tol vind je 21 medewerkers en 181 leerlingen, verdeeld over 7 groepen.