Anne Frankschool

Veiligheid – saamhorigheid - Talentontwikkeling

Anne Frankschool

Anne Frankschool

Dit is de Anne Frankschool

Voor ons staat voorop dat kinderen met plezier naar school naar komen. Vanuit deze motivatie en nieuwsgierigheid moeten kinderen zich in een veilige, uitdagende leeromgeving kunnen ontwikkelen. Daarom is het belangrijk om ze de ruimte te geven om zelfstandig aan de slag te gaan en verantwoordelijkheid te nemen, maar ook om samen te werken met andere kinderen. 

Wij willen kinderen voorbereiden op een toekomst in een wereld die snel verandert. Door te zorgen voor een goede basis op gebieden als rekenen en taal, leren we hun de vaardigheden om kennis op de juiste manier te gebruiken en toe te passen. Samen met een breed onderwijsaanbod, helpen we kinderen om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Hierbij gaan we uit van wat het kind in de groep nodig heeft. Door als school een veilige plek te zijn waar kinderen zich prettig voelen, geven we hun de ruimte om zich te ontwikkelen.

Contact

Lijsterlaan 8 2665 TK  Bleiswijk
info@annefrankschool.nl 010-5299440 Bezoek website

“Waar ieder(s) talent een toekomst vindt”

Vriendenboekje SGH - werken bij (7).png
Klik op de afbeelding om te vergroten

Voorbereiding op de maatschappij van morgen
Vanuit onze visie willen we kinderen voorbereiden op een toekomst in de maatschappij. Hierbij willen we dat kinderen hun talenten (h)erkennen en inzetten om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Hierbij zijn taal en rekenen uiteraard belangrijk, maar kinderen leren ook op andere manieren. Zo zien we kinderen zich graag creatief of sportief ontwikkelen, maar stimuleren we ook het creatief denken. Al deze vaardigheden kunnen ze gebruiken om later in de maatschappij een plek te vinden die bij hen past.

De Anne Frankschool is als school sterk in ontwikkeling. Samen met ouders, kinderen en het team worden er steeds nieuwe stappen gezet om de school toekomstbestendig te houden. We willen behouden wat goed is, maar ook kijken wat kinderen van nu in de toekomst nodig hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat communicatie en vaardigheden belangrijker zijn dan parate kennis. Door alle moderne technieken kunnen kinderen niet meer alles weten, maar we kunnen ze wel leren hoe ze de kennis kunnen vergaren. Zo werken kinderen vanaf groep 4 al met tablets en niet alleen aan tafel in het klaslokaal, maar ook in de gangen en op andere plekken in school. Ook zonder direct toezicht werken ze zelfstandig aan hun opdracht en zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen werk.

Jij bij de Anne Frankschool
Als team communiceren we op een open manier met de kinderen. We geven ze hierbij de waardering die ze verdienen. Niet alleen als het gaat om prestaties, maar juist ook voor hun creativiteit en vindingrijkheid. De kwaliteit van een school wordt volgens ons namelijk bepaald door de mate waarin we kinderen weten uit te dagen. We stellen hoge eisen aan het kind en aan onszelf. 

Wij bieden jou als leerkracht lang- of kortlopende opleidingen om steeds te blijven leren  en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs. Daarnaast worden regelmatig studiedagen en vergaderingen gepland om altijd te blijven werken aan verdere professionalisering van ons team. 

We vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij het leren van hun kind. Ouders en leerkrachten zijn namelijk samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een kind. Het is dus van belang dat er een goede afstemming is hierover. Daarom streven wij als school naar goed contact en open communicatie met alle ouders. 

Wij zijn trots op: het feit dat we een echte dorpsschool zijn, waar we voor alle kinderen in de omgeving passende zorg kunnen bieden. Op deze manier vinden we echt voor ieder(s) talent een toekomst.

Dit is ons onderwijs: Naast goed onderwijs in de basisvakken, is wereldoriëntatie op de Anne Frankschool erg belangrijk. De kinderen van nu zijn immers de volwassenen van morgen. Op onze school ontwikkelen kinderen zich tot betrokken wereldburgers.

Bij de Anne Frankschool vind je 25 medewerkers en 225 leerlingen, verdeeld over 14 groepen.