Ons onderwijs

Wij staan voor openbaar onderwijs

Hier komen verhalen samen

Een veilige plek waar iedereen welkom is

Scholengroep Holland gelooft met hart en ziel in de rijkdom van openbare scholen. Want in het openbaar onderwijs maak je écht het verschil voor kinderen. Op onze scholen is iedereen welkom en mag iedereen zijn wie hij of zij is. De kinderen in jouw klas hebben allemaal hun eigen achtergrond en rugzakje. En deze verschillende achtergronden komen samen in verhalen waar we van leren. Wij bieden een veilige plek waar iedereen welkom is en waar we rekening houden met alle soorten leefomstandigheden. Diversiteit verrijkt, verbreedt, verdiept en inspireert.

Met openbaar onderwijs leer je kinderen te leren luisteren naar elkaar, zich in een ander te verplaatsen en te leren van én met elkaar. Je helpt kinderen om het nu fijn te hebben, om ook later bij te dragen aan een prettige samenleving. We zijn daarom ook aangesloten bij VOS/ABB, de vereniging van openbare scholen. De kernwaarden van openbaar onderwijs zijn gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.  

Gelijkwaardigheid

Iedereen is anders en iedereen is welkom. Je geeft iedereen een gelijke stem en een eerlijke kans. Gelijkwaardigheid uit zich bij ons in openheid.

Vrijheid

Op een openbare school leer je kinderen te denken vanuit verschillende perspectieven en krijg je de ruimte om zelf een kritische blik te ontwikkelen.

Ontmoeting

Op openbare scholen komen verhalen samen. Je leert kinderen over elkaars verschillen en te luisteren naar het verhaal van de ander. 

In theorie krijgen alle kinderen dezelfde kansen, maar in de praktijk is dat niet het geval. Jij kunt ervoor zorgen dat de kinderen die bij jou in de klas terecht komen, zich optimaal kunnen ontwikkelen door ze eerlijke kansen te bieden.

Lees meer over onze Missie en Visie

Eerlijke kansen beginnen met goed onderwijs in de klas

Net als alle kinderen, zijn ook onze scholen uniek. Iedere school is anders en krijgt de ruimte om zelf invulling te geven aan ons openbaar onderwijs. Zo heeft elke school een ander verhaal en is er binnen onze scholengroep altijd wel een school te vinden met een onderwijsmethode die bij jou past. Maar de overeenkomst tussen al onze scholen, is dat hier verhalen samenkomen. Dat de school een veilige plek is waar we luisteren naar elkaar en open staan voor wie je bent. Dertien verschillende scholen die samen één scholengroep vormen, verbonden door openbaar onderwijs waar ieder kind zichzelf kan zijn. Goed onderwijs zorgt ervoor dat ieder kind groeit en zijn talenten ontdekt. Wij geven onze kinderen het vertrouwen om zelf te ontdekken wie ze zijn. Samen met de ouders en verzorgers bereiden we onze kinderen voor op de toekomst. Een toekomst waarin kinderen hun dromen zoveel mogelijk waarmaken.  En jij kunt ze dat vertrouwen geven. 

Benieuwd op welke manier onze scholen invulling geven aan hun onderwijs? 

Bekijk nu onze scholen

Al onze scholen zijn uniek, maar op elke school zijn de kernwaarden van Scholengroep Holland terug te vinden: open, vertrouwen en groei.  Op deze manier zorgen we voor eerlijke kansen voor ieder kind.

Open

Iedereen heeft een eigen verhaal. 
Deze verhalen delen we met elkaar. We luisteren goed naar elkaar en zijn nieuwsgierig naar de mening van anderen. We laten zien wat we doen, zowel wat goed gaat als wat beter zou kunnen. Wij staan open voor kritiek.

Vertrouwen

Voor kinderen en medewerkers is het belangrijk om (zelf)vertrouwen te ontwikkelen. 
Wij zorgen voor een omgeving waarin iedereen zich op zijn gemak voelt. Een veilige omgeving is de basis om te kunnen leren. In die veiligheid dagen we kinderen en collega’s uit om zich te ontwikkelen. Wij mogen allemaal fouten maken, want daar leren we van.

Groei

Er is veel aandacht voor taal en rekenen en we denken goed na over passende onderwijsmethodes voor onze leerlingen. 
Naast de basisvakken helpen wij onze kinderen bij het ontdekken van hun eigen interesses en talenten. Zo ontwikkelen ze zich met passie en plezier. Onze leerkrachten herken je aan enthousiasme, bevlogenheid en energie om de kinderen goed in hun brede ontwikkeling te ondersteunen. Scholengroep Holland investeert sterk in professionalisering van medewerkers op de werkvloer en ondersteunt dat door opleidingen.

Meer weten over Scholengroep Holland?

Bekijk onze website