Onze missie en visie

Dit zijn onze missie en visie

Kinderen van nu maken de wereld van morgen

Wij bieden ieder kind eerlijke kansen

Ieder kind onderwijs bieden is niet hetzelfde als ieder kind eerlijke kansen bieden. Maar wij gaan wel voor die eerlijke kansen. Wij zien onze leerlingen en bieden het onderwijs, de begeleiding en de ondersteuning die bij hen past. Hiermee geef je ze het stukje vertrouwen om zelf te ontdekken wie ze zijn en wat hun talenten zijn. Zo zorgen we ervoor dat zij stuk voor stuk alles uit zichzelf kunnen halen. 

Samen met jouw collega’s - en ouders en verzorgers - bereid je onze kinderen voor op de maatschappij van de toekomst. Want in de wereld van morgen, zijn het onze kinderen die de maatschappij dragen. En wij hopen dat dat een maatschappij is met eerlijke kansen voor iedereen.

Dit is ons onderwijs

Openbaar onderwijs: waar verhalen samenkomen

Een openbare school is een plek waar elke stem telt. Waar elke mening ertoe doet. Waar elk woord wordt gehoord, in welke taal dan ook. Wij geloven met hart en ziel in openbare scholen, waar iedereen welkom is. Op onze scholen ervaren kinderen dat iedereen anders is, maar ook gelijk. Kinderen groeien met elkaar op en leren dat ze allemaal goed zijn zoals ze zijn. En ze behandelen elkaar zoals ze zelf ook behandeld willen worden.

Daarom staat Scholengroep Holland voor openbaar onderwijs: waar elk kind wordt gezien en zichzelf kan zijn. Hier leer je kinderen dat iedereen even belangrijk is. De mooiste maatschappij begint met openbaar onderwijs.

Hoe dat er in de praktijk uitziet?

Bekijk onze scholen