Het Leerplein

Het beste onderwijs maak je samen

Blijf jezelf ontwikkelen

Het Leerplein

Het Leerplein is er voor ondersteuning van de ontwikkeling van de leerkracht. Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs geven. En daar heb je niet alleen gelukkige leerlingen voor nodig, maar ook gelukkige leerkrachten. Met Het Leerplein zorgen we voor verbinding binnen de organisatie en voor samenwerken en samen leren van en met professionals. 

Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten het meest leren door in de dagelijkse praktijk nieuwe werkvormen en opgedane kennis uit te proberen en te evalueren. Je leert meer door met je voeten in de klei te staan, dan door een cursus of verdieping in de theorie. 

Met Het Leerplein willen we insteken op deze manier van leren. Bij de leerkrachten is er sprake van intrinsieke motivatie, omdat hij/zij het beste uit alle leerlingen wil halen. We bieden dus geen cursussen aan, maar spelen in op wat er speelt op school en zijn de verbindende factor tussen professionals binnen Scholengroep Holland.

Het Leerplein is de huisacademie van Scholengroep Holland, waar het samenwerken en samen leren van en met professionals ondersteund worden. 

De praktijk

Dat leerkrachten het meest leren in de praktijk, wil niet zeggen dat Scholengroep Holland geen rol speelt in de ontwikkeling van de medewerkers. Het Leerplein heeft een aantal kerntaken die bijdragen aan de optimale ontwikkeling van alle teamleden van Scholengroep Holland. 

Samenwerking tussen scholen coördineren bij gezamenlijke ontwikkelthema’s 
Wanneer een school bijvoorbeeld op zoek is naar een nieuwe methode of een nieuw instructiemodel, zorgt Het Leerplein ervoor dat de school in contact komt met andere scholen binnen Scholengroep Holland die al met die nieuwe methode werken of het instructiemodel zelf al toepassen. 

Samenwerking en kennisdeling coördineren tussen de verschillende interne specialisten
Het Leerplein organiseert kennisnetwerken voor diverse specialismen. Hierbij kan gedacht worden aan intern begeleiders, rekenspecialisten, taal- en leesspecialisten, hoogbegaafdheidsspecialisten, jonge-kind-specialisten en meertaligheidspecialisten. 

In-company trainingen organiseren voor onderwijskundige thema’s
Het aanbod van deze trainingen is afhankelijk van de behoefte vanuit Scholengroep Holland. Er kunnen trainingen worden georganiseerd voor rekenonderwijs, leesbegrip of oudercommunicatie, maar bijvoorbeeld ook voor diverse rollen binnen een school, zoals vertrouwenspersonen en hulpverleners. 

Een online databank (E-Wise) opzetten met diverse lezingen en webinars
Leerkrachten, onderwijsondersteuners, intern begeleiders en schoolleiders kunnen in de online databank terecht voor lezingen en webinars over actuele vraagstukken. 

Maatjes binnen de organisatie koppelen
Een startende leerkracht of intern begeleider of directeur wordt gekoppeld aan een ervaren medewerker, zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar verder kunnen helpen. 

Werkend leren en lerend werken

Lesgeven is één grote leerschool. In een klas vol leerlingen leer je iedere dag bij. En samen met je collega’s zoek je naar manieren van lesgeven die het best passen bij de kinderen en bij het team. Wij vinden het belangrijk dat je het gevoel hebt dat je vragen mag stellen en kunt leren van je team. Én dat jouw team van jou kan leren en naar jou luistert. Daarom is het belangrijk dat je een school kiest die bij je past. Met een sfeer en een manier van lesgeven die aansluit bij wat jij prettig vindt. We vertellen je graag meer over onze 13 scholen!

Door een sfeer waarin van en met elkaar leren vanzelfsprekend is, groei je iedere dag. Een leergang volgen bij Het Leerplein is dan ook geen verplichting. Het kan een frisse uitdaging zijn voor de medewerkers die daar behoefte aan hebben. Scholengroep Holland werkt eraan om alle medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen. Zodat we samen het beste onderwijs kunnen verzorgen. 

Meer weten over Scholengroep Holland?

Bekijk website